Vad Är Sexuellt Våld?

0

Många frågar vad sexuellt våld är. Det är alla slags handlingar, försök eller hot av sexuell karaktär som utförs utan offrets samtycke, även inom äktenskapet och familjen.

De frågar vad sexuellt våld är. Det är alla slags handlingar, försök eller hot av sexuell karaktär som utförs utan offrets samtycke, och inkluderar olika former av verbala och fysiska trakasserier, särskilt med barn. Det är när man tvingar ett barn till sexuella aktiviteter som inte är lämpliga för hans ålder och psykologiska och sexuella utveckling. Allt för att tillfredsställa sexuella begär hos Någon som barnet litar på eller i en beroendeställning eller har kontroll över honom.

Tyvärr begås övergreppen ofta av släktingar eller någon från skolan och bekanta till barnet. Det är ett utbrett globalt fenomen.

Sexuella övergrepp mot barn är en beteendestörning: – vilket innebär att den som angriper barn är en fullt straffmyndig person. Därför bryter dom kriminella både mot lagen och samhälleliga normer.

Tyvärr anmäler de flesta familjer, speciellt invandrade familjer, inte till polisen, och det beror på stigmatisering. Bristande tillit till myndigheterna, bristande medvetenhet eller social tolerans för gärningsmännen eller gärningskvinnor.

En del säger att övergreppen sker på grund av frånvaron av religösa värderingar och konservatism. Men det finns inga bevis för det. Jag tror att andra skäl såsom missbruk, bristande utbildning och psykiska problem spelar större roll.

I en del samhällen är också mannen överslälld kvinnan och i dessa samhällen kopplas våld och övergrepp till maskulinitet. Detta har kunnat fortgå på grund av frånvaron av avskräckande lagar och effektiva straff.

Det korrekta sättet att hantera sexualförbrytare är att samhället offentliggör och ställer dem till svars så att alla vet vem förövaren är och att dom straffas för de övergrepp dom gjort. Eftersom detta är det enda sättet att skydda andra från dem.

Sexuellt våld har mycket allvarliga konsekvenser och ger på kort sikt fysiska, psykiska och sociala effekter inte bara på offren och deras familjer och samhällen, eftersom föräldrar inte kan övervaka sina barn hela dagen.

Hur kan vi då skydda våra barn från sexuella övergrepp??
Du kan inte skydda ditt barn från sexuella övergrepp om du inte vet något om sexuella övergrepp. Du måste känna till all information. Det är mycket viktigt att definiera gränserna.

Det bör finnas respekt för integriteten för kläder och badrum.
När en mamma tar hand om sitt barn när hon är ung, bör hon lära barnet att dessa områden är privata områden på din kropp och bör inte tillåta andra att se dem, och att barnet bör informera föräldrarna om någon försöker att få dom att utföra en handling som känns fel.

Det viktigaste är en känsla av trygghet inom familjen. Vad jag menar är att familjen inte får använda våld och kroppsstraff. Om barnet är rädd hemma finns det risk att dom söker förståelse och ömhet hos en främmande, och på detta sätt blir ett lätt offer för sexuella predatorer.

Familjen måste vara källan till ömhet och kärlek. Föräldrarna bör uppmärksamma barnets beteende och vem barnet umgås med. Särskilt är det gäller kontakter på Internet. Detta kallas primärprevention.

Men ibland händer sexuella övergrepp ändå, och här kommer begreppet sekundärprevention in. När barnet misshandlades eller utsätts för övergrepp måste han uppsöka sjukhus direkt, och inte försöka behandla på egen hand. På sjukhus har dom utbildad personal och det är också viktigt ur juridisk synpunkt.

Det är viktigt att veta att detta inte är världens undergång. 75% av alla utsatta barn kan med lite stöd leva ett normalt liv när det väl finns en miljö som främjar detta helande.

Nyttiga Länkar

Kvinnofridslinjen

rfsu

Rädda Barnen

Sexuella Övergrepp – BUP

Social Jobs