Regeringskansliet: Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska ta fram förslag för ett nytt system för mottagande av asylsökande. Syftet är bland annat att öka flexibiliteten och korta handläggningstiderna.

Asylsökande ska under den allra första tiden i Sverige bo i ett statligt boende som Migrationsverket ska ansvara för. Ett så kallat mottagningscenter. Den sökande kan på så sätt finnas tillgänglig för de olika stegen i handläggningen och på så sätt få en snabbare och mer effektiv asylprocess. Då kan den sökande enkelt också delta i den obligatoriska samhällsintroduktionen som införs i oktober.

Efter den inledande tiden i mottagningscenter bör staten ha fortsatt ansvar för mottagandet. Asylsökande kan välja att bo i anläggningsboende eller eget boende, enligt dagens system. Ensamkommande barn och personer som kommit till Sverige genom vidarebosättning, så kallade kvotflyktingar, ska inte omfattas av skyldigheten att bo på ett mottagningscenter utan ska anvisas till en kommun direkt, enligt det nuvarande systemet.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska presentera närmare förslag på hur ett sådant ordnat mottagande kan genomföras. Utredaren ska bland annat också se över och säkerställa att lagen om mottagande av asylsökande m.fl. är fortsatt modern och ändamålsenlig.

Delar av uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 30 maj 2022. Övriga delar ska redovisas senast den 16 februari 2023.

Foto: Tomislav Stjepic

Social Jobs