SFI Ett Misslyckande

0
SFI - Undervisning

Jag ska berätta om hur jag upplevde min tid med SFI i Norrköping.
När jag kom till Sverige och fick börja SFI, var jag fylld av stora förhoppningar och planer. Men jag upptäckte snart att det finns många hinder på vägen innan jag kunde uppfylla mina drömmar.

Jag Blev Sjuk

Jag blev sjuk, men jag ville fortfarande kämpa för min dröm.
Samtidigt som jag fick diagnosen cancer, startade jag mina studier föt att kunna uppnå mina drömmar och att uppfylla mina framtidsplaner. Mina vänner och sjukhuspersonalen uppmanade mig att endast koncentrera mig på min hälsa och att på att bli frisk. Men jag ville studera Svenska.

Dagen då dom kom och hämtade mig med ambulansen tog jag med mig mina SFI böcker och läxor och oroade mig jag skulle förlora tid. Att sjukhusvistelsen skulle hindra mig från att delta i SFI.

Som en drunknade försökte jag att kämpa på alla sätt – med all kärlek och respekt för de omkring mig. Men det som gör mig bedrövad är att all den förödmjukelse som jag fick uppleva på grund av SFI, att aldrig få ett erkännande, medans vissa som endast kunde tre ord Svenska prisades såsom om dom var Jesus återuppstånden. Det kändes förudmjukande.

Det Fanns Bra Lärare Också

Jag kunde såpass bra Svenska att jag kunde klara mig ute i samhället – Affärer, myndigheter etc. Men jag ville fortsätta mina akademiska studier – Men hindret är SFI, som insisterar på att förstöra för mig. Genom att inte låta mig gå vidare till nästa nivå, blir jag inte berättigad att bli antagen till dom utbildingar som verkligen kunde vara till nytta för mig.

Med en ansträngning som gränsar till religiositet håller dessa lärare mig under flera år på samma “heliga nivå” med diverse svepskäl såsom “frånvaro”, “grammatik” “stavning” etc. Nu senast fick jag underkänt på grund av en hög frånvaro för att jag inte deltagit på lektionerna för en annan grupp som jag inte tillhör.

Naturligtvis finns det underbara kvinnliga SFI lärare som med tillgivenhet och uppriktighet gör allt för att hjälpa eleverna att lära sig. Men många är dom inte.

Saker Som Borde Göras

SFI borde ha mera kvalificerade inhemska lärare – inte lärare som har Svenska som andra språk och uppenbara problem att behärska språket.

Nivå godkännande borde inte avgöras av en enskild lärares godtycke. Det borde också kompletteras med en tillhörande besvärs instans. Som det är nu är elever helt rättslösa gentemot lärare.

Det borde också finnas en mer nogrann kontroll så att en del elever inte gynnas av vänskapsförbindelser, släktskap eller andra slags förbindelser.

SFI ledningen bör också fundera på om det är rimligt och försvarbart att hålla kvar en elev på samma nivå under flera år. Är detta det bästa för eleven och samhället? På vilket sätt integreras jag bättre för att jag hålls borta från arbete och utbildning på grund av att en SFI lärare med mer eller mindre obskyra anledningar inte vill godkänna mig för nästa nivå?

Hur många år till måste jag vara kvar på samma ställe?

Misslyckande

Sverige är känt för sin rättvisa och bevarande av mänskliga rättigheter – Sverige är en humanitär stormakt. Men jag är förvånad över att det finns så mycket orättvisa – jag förväntade mig inte det av Sverige.

Min SFI utbildning är ett misslyckande. Den stora frågan är: Är detta misslykande mitt, eller är det SFI som misslyckats?

Image: News Øresund

Social Jobs