30.8 C
Khartoum
Sunday, December 10, 2023
spot_img

Förbud Mot Erkännande Av Utländska Månggiften

Pressrelease Regeringen: Månggifte har inte någon plats i ett jämställt och modernt sam­hälle. Regeringen har därför i dag över­lämnat en proposi­tion till riksdagen med förslag om att huvud­regeln ska vara att inga utländska mång­giften ska erkännas i Sverige.

– Att män tillåts ingå äktenskap med flera kvinnor är inte förenligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

LADDA NER PROPOSITIONEN

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är poly­gama äktenskap tillåtna. Sådana äkten­skap godkänns idag inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk med­borgare eller hade hemvist här när äkten­skapet ingicks. Utländska mång­giften utan sådan anknyt­ning till Sverige betraktas däremot i dag av Skatte­verket som giltiga. Det nya förslaget innebär en ändring på det och att dessa inte heller erkänns.

Regeringens förslag innebär att även om man har gift sig i ursprungs­landet före ikraft­trädandet och där­efter kommit till Sverige, så kommer äkten­skapet inte erkännas fram­över. För­budet ska gälla oavsett om parterna hade anknyt­ning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undan­tag från förbudet ska endast kunna göras om det i ett enskilt fall finns synner­liga skäl.

I propositionen lämnas även andra förslag, bland annat ett utvidgat förbud mot erkän­nande av äkten­skap mellan nära släktingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Tommy Olovsson
Tommy Olovssonhttp://departement1.com/
I have more than 15 years of experience of working online – administrating websites of various topics. I am also the founder and Editor-in-Chief of Departement 1.com.

Related Articles

Latest Articles

Me/cfs research uk slams lancet psychiatry report advocating exercise for chronic fatigue syndrome sufferers. Sports team makes history with unprecedented championship win. Leading with innovation & heart : the anyiam osigwe group limited.