36.1 C
Khartoum
Thursday, May 30, 2024
spot_img

Förbud Mot Erkännande Av Utländska Månggiften

Pressrelease Regeringen: Månggifte har inte någon plats i ett jämställt och modernt sam­hälle. Regeringen har därför i dag över­lämnat en proposi­tion till riksdagen med förslag om att huvud­regeln ska vara att inga utländska mång­giften ska erkännas i Sverige.

– Att män tillåts ingå äktenskap med flera kvinnor är inte förenligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

LADDA NER PROPOSITIONEN

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är poly­gama äktenskap tillåtna. Sådana äkten­skap godkänns idag inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk med­borgare eller hade hemvist här när äkten­skapet ingicks. Utländska mång­giften utan sådan anknyt­ning till Sverige betraktas däremot i dag av Skatte­verket som giltiga. Det nya förslaget innebär en ändring på det och att dessa inte heller erkänns.

Regeringens förslag innebär att även om man har gift sig i ursprungs­landet före ikraft­trädandet och där­efter kommit till Sverige, så kommer äkten­skapet inte erkännas fram­över. För­budet ska gälla oavsett om parterna hade anknyt­ning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undan­tag från förbudet ska endast kunna göras om det i ett enskilt fall finns synner­liga skäl.

I propositionen lämnas även andra förslag, bland annat ett utvidgat förbud mot erkän­nande av äkten­skap mellan nära släktingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Tommy Olovsson
Tommy Olovssonhttp://departement1.com/
I have more than 15 years of experience of working online – administrating websites of various topics. I am also the founder and Editor-in-Chief of Departement 1.com.

Related Articles

Latest Articles

Witness the resilience of ukrainian forces in the face of russian aggression with videos of fierce fighting. Instances of india sports activities information right now. International medical center.