Sociala Insatser I Utsatta Områden

0
Statsråd Åsa Lindhagen - Sociala Insatser

Pressrelease: Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor per år i en treårig satsning på sociala insatser i utsatta områden. För 2021 fördelas pengarna till 26 kommuner.

Regeringen gav i december 2020 Socialstyrelsen ett uppdrag att administrera, fördela och följa upp statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden. Satsningen omfattar 250 miljoner kronor per år 2021–2023, och syftar till att komplettera och förstärka kommunens verksamheter inom det brottsförebyggande området.

Medlen kan användas till insatser som kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Det kan till exempel handla om fler fältarbetare eller motsvarande på kvällar och helger, liksom olika former av strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Statsbidraget riktas till kommuner med utsatta områden enligt Polismyndighetens definition. För 2021 omfattas 26 kommuner med totalt 60 områden i tre olika grader av utsatthet.

Socialstyrelsen ska i samråd med andra berörda aktörer stödja kommuner och andra huvudmän som utför insatser enligt Socialtjänstlagen, samt samla och sprida kunskap och exempel på arbetssätt och metoder.

Åsa Lindhagen

Åsa Maria Lindhagen, född 15 maj 1980 i Norrtälje, är en svensk civilingenjör och miljöpartistisk politiker. I januari 2019 utsågs hon till Sveriges jämställdhetsminister. Hon var socialborgarråd i Stockholms kommun 2014–2018. Åsa Lindhagen växte upp i Norrtälje och gick ut från Rodenskolans gymnasium 1999.

Lindhagen är utbildad till civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet och tog examen år 2008. Under åren 2006–2014 satt hon i Rädda Barnens styrelse.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Social Jobs