30.1 C
Khartoum
Monday, May 29, 2023

Sources Say Perthes Won’t Be Allowed Back

Sources in the foreign ministry said the...

The Two Men Who Derailed Sudan’s Revolution

Sudan’s Revolution: On December 19, 2018, protests...

Clashes In Khartoum

Sporadic clashes between SAF and RSF were...

Våldsutsatthet Hos Barn

ChroniclesAmel EldeebVåldsutsatthet Hos Barn

På Onsdag den 27 januari 2021 deltog jag i ett online seminarium om Våldsutsatthet hos barn och unga. Det är jag mycket stolt över. Anordnare för detta seminarium var bland annat Ann-Charlotte Münger, Natalie Söderlind, Barnafrid och Britta Holmberg, samt Drottning Silvias Childhood Foundation.

Med tanke på vad som händer i världen, och pandemier och andra oroligheter, beundrar jag drottningens intresse för barn och frågan om mobbning och brott. Ja, det är en viktig och änglalik sak som drottningen och innovativa forskare engagerar sig i. Det fanns en grupp som deltog i seminariet och bidrog med grundläggande information och barnskydds behov. Närvaron var distinkt, intressant och additiv.

Jag glömmer inte meddelandet från Christina, som skickade ett underbart meddelande som berör hjärtat och uppriktiga känslor, och efter att ha hört hennes budskap fick hon mig att tänka på vackra saker som om jag bodde i himlen. Där fanns också specialister, läkare, lärare, psykologer och sociologer. Kursen diskuterade våld mot barn, Internet grooming och synliga sexuella övergrepp.

Trots den knappa tid jag hade, skrev jag en viktig anteckning till mig själv: Det är det viktigaste för ett barn – ett barn är som en växt, som behöver vård och omsorg, men som också behöver naturen, som solen, vinden och svängningarna i vädret. Ta ansvar för varandra.

När det gäller mig som förälder och lärare, måste jag lära barnet lita på mig, måste jag vara självsäker och då måste jag utstråla någon form av styrka. Det faktum att när ett barn börjar berätta om sina problem är mycket bra.

Läraren spelar en viktig roll för barnet eftersom skolan är som en familj. Tyvärr är vissa lärare på skolan inte intresserade av att utveckla barnet och odla självförtroende hos dem. Läraren kunde omplaceras till en avdelning där han inte hade en så stor möjlighet att skada barnen, eftersom han inte har varken tid eller vilja att förstå hur man kommunicerar information till barn.

Jag kommer att skriva episoder om våld i hemmet och mot barn. Inte bara från familjer, utan också från dem som arbetar på skolan. Om orsakerna till mobbning mellan vänner och omvärlden, tyvärr är fokus bara riktad på familjen, medans våld ofta kommer från skolvänner, lärare på skolan, och från flera relationer också. Jag hoppas att vi uppmärksammar också det psykiska våld som lärare och andra auktoriteter utsätter sina elever för. Men som fick stöd av sina egna familjer.

Jag tackar drottningen och forskare. Och all respekt för hela gruppen, jag tackar dig, och önskar dig uppskattning och framgång.

Foto & Copyright: Victor Ericsson, Kungliga Hovstaterna

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles