Förslag Om Språkplikt För Rätt Till Försörjningsstöd

0
Regeringen
Gruppbild på regeringen 2020-10-08. Frånvarande är Amanda Lind och Peter Eriksson.

Pressrelease (redigerad), Regeringen: På Torsdag den 5 November 2020 presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag om språkplikt som krav för rätt till försörjningsstöd. Det är en del i regeringens arbete för att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att den enskilde vid behov ska delta i svenska för invandrare för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

– Språkplikt inom försörjningsstödet kommer bidra till att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden, säger socialminister Lena Hallengren.

– Utrikes födda kvinnor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige, bland annat på grund av bristande språkkunskaper. Svenska språket är en viktig nyckel till utbildning, arbete och till att kunna delta aktivt i samhället, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en så kallad språkplikt. Förslaget innebär att dagens krav för försörjningsstöd förtydligas i socialtjänstlagen. För att ha rätt till försörjningsstöd kan socialnämnden i dag begära av den som kan arbeta att denne står till arbetsmarknadens förfogande. Med förslaget förtydligas att den sökande vid behov även är skyldig att delta i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola för att vara berättigad försörjningsstöd.

Syftet med tillägget är att tydliggöra vikten av att delta i språkutbildning för att förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i Sverige. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Social Jobs