30.1 C
Khartoum
Monday, May 29, 2023

Sources Say Perthes Won’t Be Allowed Back

Sources in the foreign ministry said the...

The Two Men Who Derailed Sudan’s Revolution

Sudan’s Revolution: On December 19, 2018, protests...

Clashes In Khartoum

Sporadic clashes between SAF and RSF were...

Förslag Om Språkplikt För Rätt Till Försörjningsstöd

GeneralFörslag Om Språkplikt För Rätt Till Försörjningsstöd

Pressrelease (redigerad), Regeringen: På Torsdag den 5 November 2020 presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag om språkplikt som krav för rätt till försörjningsstöd. Det är en del i regeringens arbete för att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att den enskilde vid behov ska delta i svenska för invandrare för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

– Språkplikt inom försörjningsstödet kommer bidra till att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden, säger socialminister Lena Hallengren.

– Utrikes födda kvinnor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige, bland annat på grund av bristande språkkunskaper. Svenska språket är en viktig nyckel till utbildning, arbete och till att kunna delta aktivt i samhället, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en så kallad språkplikt. Förslaget innebär att dagens krav för försörjningsstöd förtydligas i socialtjänstlagen. För att ha rätt till försörjningsstöd kan socialnämnden i dag begära av den som kan arbeta att denne står till arbetsmarknadens förfogande. Med förslaget förtydligas att den sökande vid behov även är skyldig att delta i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola för att vara berättigad försörjningsstöd.

Syftet med tillägget är att tydliggöra vikten av att delta i språkutbildning för att förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i Sverige. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles