På Söndag den 29 Januari hålls ett seminarium, där det Kurdiska och Arabiska samhällena skall mötas för att utbyta erfarenheter. Dom Arabiska och kurdiska samhällena har en nära koppling till sina ursprungsländer. På vilket sätt kan dom arbeta tillsammans?

STOCKHOLM JANUARI 24: På Söndag den 29 Januari hålls ett seminarium, där det Kurdiska och Arabiska samhällena skall mötas för att utbyta erfarenheter angående frågor såsom integration och andra utmaningar i Sverige.

Det finns ganska många arabiska och kurdiska samhällen i Sverige. Skälen och motiven för utvandringen är flera, från politiska, över ekonomiska, sociala, etc. Ändå har samhällena mycket gemensamt. Såsom kulturstigar, en mångårig gemensam historia, ekonomiska och sociala utmaningar och frågor om integration i värdlandet.

Dom Arabiska och Kurdiska samhällena har en nära koppling till sina ursprungsländer. På vilket sätt kan dom arbeta tillsammans mot de hot som deras folk, geografi och kultur möter från grann- och regionalmakter? Vad ska dom göra för att hjälpa deras folk och regioner ekonomiskt, kulturellt och politiskt?

Hur kan dom ta vara på de möjligheter som erbjuds till dom i Sverige, och hur kan dom överföra de positiva och ljusa aspekterna till deras samhällen? Slutligen, hur kan dom bevara de positiva aspekterna av våra kulturer medans dom lever bland andra kulturer?

– “Vi behöver träffas och föra en dialog. Utbyta erfarenheter och samtala om våra gemensamma problem. Därför håller vi ett seminarium, För att utbyta åsikter mellan båda gemenskaperna och diskutera de nämnda ämnena och andra frågor”.

Seminariet hålls på Rotebergsvägen 3 i Sollentuna från klockan 10.00. För förfrågningar kan ni vända er till: alhiwar.sweden@gmail.com – Datumet för seminariet är 29/1 2023.

Utrikes Födda Kvinnors Inträde På Arbetsmarknaden

Social Jobs